Kullanım Şartları

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("SÖZLEŞME"), ("SİTE") bu internet adresinde ürün alımı yapmak üzere ("ALICI") veya ürün satışı yapmak üzere ("SATICI") yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Gönder ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile MAĞAZA arasında, üye kayıt yapılmıştır. Bu sözleşme KULLANICILAR ile MAĞAZA arasında, KULLANICILARIN sözleşmeyi onaylaması sırasında yapılmıştır. KULLANICILAR bu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin okuduklarını, eğitimini ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

1.2 MAĞAZA, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru ile yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek tadil veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm ped SİTE’deki duyuru ile ilan edildikten 7 sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu KULLANICI sözleşmesinin konusu, KULLANICILARIN, SİTE’de sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve tarafların hak velerinin tespitidir.

MADDE 3: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SİTE’ye üye olmak için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve kimlik eksiksiz olarak sunmaktır.

3.2 KULLANICI, SİTE’den yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm hareket edeceğini, kabul, şart beyan ve taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, SİTE'de paylaştığı bilgiler, yaptığımız işlemler ve hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu her türlü bilgi veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu başka resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, ve taahhüt eder.

3.4 SİTE üzerinde alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. SİTE, KULLANICILAR arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir yerine almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk KULLANICILARA aittir. KULLANICILAR, bu sözleşmeyi kabul ederek bu kabul etmiş olurlar.

3.5 KULLANICI, tüketicinin mal ve / veya hizmete çocuk odası olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Dair Yönetmelik'te tek sorumlunun kendileri olduğunu ve MAĞAZA'nın, KULLANICILAR arasındaki satım akdinin ve / veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi bir şekil ve sıfat ile değil olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 KULLANICI, MAĞAZA’nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun nedeniyle, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 KULLANICI, MAĞAZA’nın herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme ile SİTE ile gerçekleştirilmiş işlemlerinin durdurulması ve işlemin durdurulması MAĞAZA’dan herhangi bir hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 KULLANICI’nın SİTE’de işlem yapmak için kullanılan kullanıcı adı, şifre, özel anahtar, API anahtarı ve benzeri her türlü özel bilgiyi saklamakla yükümlüdür.

3.9 KULLANICI, MAĞAZA’nın hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve / veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve / veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 KULLANICI, SİTE'ye yüklemeiş olduğu her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve / veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda MAĞAZA'nın hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime erişime kapatılabilir ve / veya silebileceğini , bununla MAĞAZA'dan herhangi bir hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, KULLANICI’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu ikametlere erişememesi, MAĞAZA’dan herhangi bir hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4: MAĞAZA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MAĞAZA, SİTE’de kullanım hizmet süresince KULLANICI’nın paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermez.

MADDE 5: MÜCBİR SEBEPLER

5.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, MAĞAZA, işbu Kullanıcı sözleşmeleri ile görüşmelerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi işleri, MAĞAZA için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addilmeyecek veya bu gruplar için MAĞAZA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep", doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sistemleri, altyapı ve internet arızaları, kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve bunlarla olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olarak yorumlanacaktır.

MADDE 6: HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER

6.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümlerinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

7.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, SİTE'ye üye olduğu süre yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuç doğurmaya devam edilebilir. MAĞAZA, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve / veya, SİTE içinde yer alan, üyeliğe ve SİTE’de sunulan hizmetlere benzer kuralları ihlal etmeleri sözleşmelerinde tek olarak feshederek tekrar hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih, MAĞAZA’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 8: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1 KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MAĞAZA'nın bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu konuda delil sözleşmesi olduğunda belirten MAĞAZA kayıtlarına her türlüaz ve usul usul uygununda tutulduğu hususunda yemin teklifinden peşinen feragat almak kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 8 (sekiz) madde ve “EK-1 Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi” belgesinden oluşan sözleşme, KULLANICI'nın elektronik olarak onay vermesi ile birlikte kabul edilebilir girmiştir. EK1: Güvenlik ve Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi