Impressum

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") BURCU ASLAN (BURCU ASLAN) nezdindeki Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bagli gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında Größe tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve Hukuki Sebebi

BURCU ASLAN tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, Internetseiten, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya mecraları, doğrudan bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede Ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili Mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya Cikán ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle Kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, BURCU ASLAN veya BURCU ASLAN adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (Kekse), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma (lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Bayilerimiz, Franchise'larımız ve diğer satış ağı.

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca Kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK M.5 / 2 (c) bendinde yer alan „Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması "istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir.

Tarafınızla BURCU ASLAN arasında sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin Tarafınızla sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan Kişisel verilerinizin haricindeki bu Kişisel verilerinizin işlenmesine açık Rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek isteriz.

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

BURCU ASLAN olarak, yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak Kişisel ve / veya özel nitelikli Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya DA ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir / devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

BURCU ASLAN müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek AMACI ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, Öneri ve şikayetlerinizi kayıt ALTINA alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, BURCU ASLAN ticari ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ihr halükarda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması

BURCU ASLAN, söz konusu Kişisel verilerinizi KVKK'da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması Ve / veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Grup şirketlerimiz wird ortaklarımız wird bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız Bilişim Teknolojileri gereği, Jurte içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel Server ve / veya bulut hizmeti aldığımız Jurte içi / Jurte dışı kişi ve kurumlar, BURCU ASLAN adına Veri işleyen, Musteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında Kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde Sayılan Hakları

BURCU ASLAN ilgili kişilerin aşağıdaki Taleplerine karşılık verecektir:

 1. a) BURCU ASLAN'ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 2. b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 3. c) BURCU ASLAN'ın Jurte içinde veya Jurte dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 4. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi Talebi Halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: BA Elektronik Mağazacılık ve Ticaret

E-Mail adresi: info@burcuaslan.com

Posta adresi: Burcu Aslan Ausstellungsraum Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Kent Apt. No: 44 Daire: 5 Kat: 1 Şişli İstanbul